top of page

PEAK utbildningar

PEAK utbildningar

Är du ledare som möter stora utmaningar och är inte helt säker hur du -- och din organisation -- ska klara av allting? Har du redan försökt med olika utbildningar och workshops, men sedan upptäckt att många kurser saknar substans och att den högt uppskattade “kicken” från inspirerande talare snabbt ebbar ut?

Du är inte ensam. Många har tröttnat på alla löfte om en “quick fix” till högre produktivitet och bättre trivsel på jobbet. Och ännu flera har ledsnat på “Time Management” som en universal lösning på livets problem.

collage_peak_3_edited.jpg

Vi erbjuder någonting annat. Vår affärsidé är att hjälpa individer och organisationer att lära sig förvalta -- och öka på -- sin energi. Under lång tid har man satsat på ”Time Management” i tron att bättre planering skulle garantera ett lyckad resultat. Men tid är något som är begränsad; energi är det enda vi kan få mer av.

Med rätt kunskap och systematisk träning kan vi utöka våra energi reserver och därmed uppnå bättre hälsa och högre produktivitet. För att nå vår fulla potential måste man lära sig träna på ett optimalt sätt - precis som en elit idrottare. Det som krävs är att man bygger upp sina ”muskler” i fyra dimensioner: fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga..


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page