top of page

 

 

 

PEAK Utbildningar erbjuder en mängd analyser och verktyg som synliggör

förbättringsområden och som är en viktig del i utvecklingen.

All utveckling bygger på feedback och för detta behövs mätningar. PEAK Utbildningar är certifierade och arbetar

med Ensize EDOC system som erbjuder en uppsättning analyser och verktyg som synliggör förbättringsområden

samt bidrar till utveckling och utvärderar effekten av gjorda åtgärder. DISC analysen är kanske den mest kända och

används framförallt för att utveckla självkännedom och kommunikation. 


Våra analyser kan t ex användas för att:

- Förbättra/utveckla ledarskapet

- Öka försäljningen

- Utveckla individer

- Förbättra samarbetet mellan olika avdelningar

- Förbättra/utveckla samarbetet inom teamet

- Identifiera styrkor och svagheter i teamet

- Underlätta och effektivisera rekryteringsprocessen

 

En första åtgärd kan vara en klimatanalys – Termometern – som visar var i organisationen/avdelningen det kan

finnas behov av åtgärder. Pussel DISC analysen och Drivkraftsanalysen Drivkrafter är ett bra sätt att gå vidare.

Analyserna kan ge svar på hur ledare och medarbetare fungerar tillsammans och belysa var eventuella

samarbetssvårigheter kan finnas. Gapanalysen Bumerangen ger svar på hur ledarskapet fungerar och var det kan

finnas förbättringsområden. Team Evaluator visar hur teamet fungerar. Med hjälp av enkätmotorn Snapshot är det

sedan möjligt att utvärdera effekten av gjorda utvecklingsinsatser, samla information av olika slag, göra

kundundersökningar och mycket mera. 

 

Vad krävs av framtidens företag?

För att lyckas behövs:

•Tillgång till kunskap

•Kännedom om kunder – behov, önskemål och beteenden

•Söka och ta tillvara på talanger – humankapitalet

•Ledare som kan attrahera talanger, är innovativa och har visioner.

 

EDOC är ett heltäckande system för att öka effektiviteten i en organisation och skapa förutsättningar för ett

framgångsrikt företagande. Välkommen kontakta oss för mer information hur du kan använda olika verktyg för

att underlätta och effektivisera olika processer i din organisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                                   

 

 

 

                                               "Find that thing that makes your heart sing and then

                                                                   find a way to ork within it"

                                                                                              Brian Mayne, Goal Mapping 

 

 

                             

                           PEAK Utbildningar har licens att utbilda individer och grupper i Goal Mapping. 

 

 

 

 

 

Goal Mapping verktyget för nedladdning 
 

bottom of page