top of page

 

 

 

DISC - Team workshop

DISC-analys är ett verktyg som används för att utveckla självkännedom och kommunikation. Verktyget används

för att få ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra och är ett stort värde i situationer

som vid individ-, ledarskap- och team-utveckling.

 

Under workshopen lär sig deltagarna sina olika drivkrafter och får ökad förståelse för hur omgivningen uppfattar

honom/henne. Samtidigt bidrar DISC till att specificera samtliga gruppmedlemmars kommunikationsstilar samt ger

var och en konkreta verktyg för hur de kan utnyttja sina styrkor och utveckla sin potential.

 

Med hjälp av dessa insikter och kunskaper kan deltagarna lättare förstå varandra och sina nuvarande och blivande

kunder.
 

Som deltagare i workshopen får du:

 

  • DISC bakgrund – William Moulton Marston

  • Grundläggande kunskap om DISC som verktyg

  • Hur DISC fungerar och hur DISC kan användas inom olika områden

  • Återkoppling av rapport på individ och teamnivå

  • Bättre förståelse om mig själv och andra

  • Konkreta verktyg för hur jag kan utnyttja mina styrkor och utveckla min potential. 

Längd: halvdag eller heldag

Välkommen kontakta oss för mer information! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                                   

 

 

 

 
 

bottom of page