top of page
Basutbildning: Effektivt självledarskap

PEAK självledarskap är ett tidsenligt utvecklingsprogram i effektivt självledarskap. Vi kombinerar modern forskning från prestationspsykologi och neurovetenskap med praktiska modeller som bygger på lång erfarenhet inom näringslivet. Du väljer dina mål - PEAK modellen hjälper dig att nå hela vägen fram. 

 

Programmet sätter fokus på dina på styrkor, förmågor och din energi. Du får en konkret struktur och ett material med dig som gör det möjligt att på egen hand fortsätta arbeta med de verktygen du lärt dig, 

Utbildningen passar därför utmärkt både på individnivå och organisationsnivå.

 

Vi ger dig bränslet till att nystarta din personliga utveckling, och tack vare utbildningens konkreta struktur kan du fortsätta resan på ett hållbart sätt. Med full tank.

Under 2+1 dagar varvar vi föreläsning, workshop, egen reflektion och diskussion med eget arbete. Du åker hem med en personlig och aktuell handlingsplan för att utveckla ditt självledarskap.

 

Dag 1:

 • Introduktion till PEAK Självledarskap

 • Självledarkskap - en utvecklingsprocess   

 • Drömmar och mål - teori

 • Neurovetenskap - teori

 • Goal Mapping - från dröm till verlighet - workshop

 

Dag 2:

 • Min energi - bränslet för att nå mina mål - personlig energianalys

 • Själens energi - teori & workshop

 • Kroppens energi - teori

 • Tankens energi - teori & workshop

 • Känslans energi - teori & workshop

 • Beteendeförändringar - teori & workshop

 • Personlig handlingsplan mot effektivt självledarskap - workshop

 

Dag 3:

 •  Återkoppling

 • Uppföljninga av den personliga handlingsplanen

 • Fördjupning i Tankens energi - hjärnan, viljekraft och vanor – teori och workshop

 • Min väg framåt!


Mellan dag 2 och 3:
Individuell coachning 1 1/2 timme

 

Som deltagare i PEAK Självledarskap får du:

 • Grundläggande kunskap från modern forskning inom prestationspsykologi och neurovetenskap

 • Gå på djupet med varför du vill nå dina mål

 • Goal Mapping som verktyg för att nå dina drömmar och mål

 • Kunskaper om energimodellen som redskap för att förverkliga dina mål och potential

 • En personlig energianalys som utgångspunkt för utvecklingsarbetet

 • Hjälp och stöd att att utveckla ett personligt träningsprogram för effektivt självledarskap och nå

       din egen PEAK i livet

 • Personlig coaching 1 1/2 timme mellan dag 2 och 3

 

Effektivt självledarskap är nyckeln till framgång - på jobbet och i livet. Kontakta oss så hjälper vi dig att utvinna – och vinna.

 

Välkommen!

 

Plats: Konferensanläggning Skoghem & Wijk, Hustegavägen 1, Lidingö
Datum: Kontakta oss för vidare information
Tid: 08.30 - 17.00
Pris: 18.500 SEK exkl. moms

Ingår: Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika

bottom of page