top of page

Reshape your life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äntligen är vår nya weekend utbildning "Reshape your life" igång! 

 

Konceptet har utvecklats i samarbete med företaget Glossybox och Blue Hotell och ger dig alla de praktiska verktygen som du behöver för att ta sikte på dina drömmar och nå dina mål. Under ett kreativt dygn får du hjälp att starta en spännande förändringsprocess där du får lära dig att ta kontrollen över ditt liv - och i längden må bättre och leva lyckligare. 

 

Kursen grundar sig på självledarskap vilket innebär att du leder dig själv mot dina mål med ökat självförtroende. Du får lära dig nya goda vanor och får redskapen som du behöver för att komma över hinder på vägen.

Ett starkt självledarskap utgår från fyra grundstenar som behöver vara i balans för att du skall kunna prestera optimalt. 

 

Fysisk energi - En frisk och sund kropp är grunden för allt och en förutsättning för att vi skall må bra och ha förmågan att prestera. Det gäller både kost, motion, avkoppling och sömn. 

 

Känslomässig energi - Vår livskvalitet bestäms av våra känslor. Våra främsta behov kan sammanfattas: trygghet, bekräftelse, gemenskap och utveckling. När dessa behov uppfylls kan vi utvecklas och växa som individer. 

 

Mental energi - På grund ständig överstimulans måste vi lära oss att fokusera på en uppgift. Om vi tränar oss

på att fokusera på en sak i taget ökar inte bara produktivitet utan också vår närvaro och kreativitet. 

 

Själslig energi - När vi lever i enlighet med våra djupaste värderingar och vår passion uppstår en kraftfull energi. Vi upplever att meningsfullhet är som störst när vi är i kontakt med våra djupaste positiva känslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer på kursen? 
Vi har utformat kursen utifrån aktuell vetenskap och den bästa kunskapen från psykologi och neurovetenskap

- kunskapen om hjärnan. Vi varvar föreläsningar med workshops, reflektion och eget arbete. 

 

På kursen får du hjälp att förstå din drömmar och varför du vill nå just dit. Du får vägledning att sätta upp konkreta stegvisa mål som tar dig närmare dina drömmar. Ofta sätter vi mål utan att just veta varför vi vill nå dem och då är det inte konstigt om motivationen saknas. Det är därför viktigt att dina mål sätts upp enligt dina värderingar och i förening med dina egna visioner. 

 

Goal Mapping är ett verktyg som vi använder oss av för att tydliggöra dina mål och visa vad som krävs för att

du skall nå dem. Genom Goal Mapping aktiveras både den logiska vänstra och den kreativa högra hjärnhalvan, vilket gör processen till en spännande upplevelse där du får lära känna dig själv bättre. Goal Mapping är något som du kan fortsätta att arbeta med hemma och ständigt utveckla på egen hand. 

 

The Science of Habit visar hur du i praktiken kan lära dig nya små vanor som i längden kan leda till stora förändringar. Med en djupare insikt om varför du beter dig på ett visst sätt får du kunskapen om hur du kan

gå till väga för att förändra beteendet. 

 

Energianalysen är ett verktyg för att ta reda på vilken del av ditt eget liv som är mest i obalans och där du kan

få hjälp att återskapa din balans. Du får kartlägga din energikapacitet och utifrån dina värderingar skapa energifyllda mål som ger tyngd och passion i ditt självledarskap. Det gäller också att utöka din energikapacitet

där den gör mest nytta och lägga fokus på rätt aktiviteter. 

 

Kursen äger rum i en lugn och stressfri miljö på Blue Hotell på Lidingö där det finns tid för eftertanke och reflektion. För att vi skall må bra är det viktigt att ta hand om vår kropp därför är hälsan en central del under helgen med god och näringsrik mat samt pauser för rörelse och lätt motion. Du får hela tiden individuell vägledning genom alla moment för att du ska kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt. 

 

Vad får jag ut av kursen? 

 • En kickstart för att komma i gång - på riktigt - med det jag verkligen vill! 

 • Kunskap och inspiration som baseras på på senaste forskning och vetenskap

 • Praktiska verktyg och individuellt anpassade råd som hjälper dig att komma igång med en förändringsprocess

 • En lärorik upplevelse som i längden kan hjälpa dig att leva enligt dina drömmar och nå dina mål

 • En struktur och praktiska verktyg för att kunna fortsätta arbetet på egen hand efter avslutad kurs

 

Vad ingår i kursen? 

 • 1 1/2 dags utbildning

 • Utbildningsmaterial inkl verktygen; Goal Mapping och Energianalysen

 • Dag 1; eftermiddagsfika, SPA upplevelse; varma källor, tre olika bastu, turkiskt hamam, spa lounge, te, frukt, nötter och möjlighet att boka behandlingar, lån av badrock och tofflor, middag, logi i enkelrum.

 • Hudvårdsskola samt goodiebag med produkter till ett värde av 1,000 kronor.  

 • Dag 2; frukostbuffe´, förmiddagsfika, flowyoga, lunchbuffé samt eftermiddagsfika.

 • Kursen startar fredag eftermiddag kl: 13.00 och är slut lördag kl: 17.00
   

Handledare: Steve Turner och Gunilla Turner

 

Nästa kurstillfälle: Våren 2018

 

Pris: 4.500:-  

 

Värde pris: 8.500 kronor ex moms företag 

 

För mera information samt din anmälan: gunilla@turneraround.se  alt mobil: 070-781 09 31

 

För dig som är Glossybox prenumerant: http://experience.glossybox.se/reshapeyourlife/ 

 

Kommentarer från deltagare:

"Intensiva dagar och mycket information men så givande, särskilt när man hunnit smälta det i sin egen tid. Och vilken påfyllning av energi för både kropp och själ!" 
- Victoria

 

"Många bra och enkla verktyg som faktiskt går att använda i vardagen, jag tog verkligen till mig av Energianalysen och att jobba med vanor. Fantastisk avkopplande miljö och god mat på hotellet!"  
- Jessica

 

"Intressant och djupdykande! Man fick en ny vinkel och insikt på hur ens kropp och sinne samarbetar när man jobbar, att man inte bara kan köra all in utan måste vara i balans på fler plan." 
- Clara

 

bottom of page