top of page

 PEAK Your Energy dagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge dina medarbetare en ”energikick” och du gör en effektiv satsning för hållbara resultat. Hur då?


Svaret är – Energy Management - den moderna nyckeln till högre trivsel och ökad prestation för både individer och organisationer.

”Peak Your Energy” dagen inspirerar och sätter igång en effektiv förändringsprocess som skapar ökad energi för högre engagemang - både för individen och organisationen.
 
Peak Utbildningar bygger på den senaste forskning inom prestations psykologi och neurovetenskap. Vi utgår ifrån en gedigen kunskap om hur man kan optimera både individens och organisationens energikapacitet. Genom att göra denna kunskap både lättillgänglig och praktiskt användbar hjälper vi dig - och din organisation - att gå direkt från insikt till handling.

Utgångspunkten för  dagen är varje deltagares personliga energianalys. Med hjälp av korta föreläsningar och effektiva övningar får man insikt i vad som behövs för att vaska fram sin egen energi potential. Sist men inte minst, praktiska verktyg om hur man lyckas med en beteendeförändring för att skapa hållbara resultat.

Första delen av dagen sätter fokus på individen – där varje deltagare får komma igång med en förändringsprocess mot ett nytt beteende för högre energi. Under andra delen går vi från individ till organisation och gör samma sak men sätter fokus på gruppen - och organisationskulturen. Tillsammans arbetar gruppen utifrån gemensam insikt och medvetenhet med att skapa de bästa förutsättningarna för en positiv kultur där energi och engagemang är utgångspunkten för hållbara resultat.

 

Optimal effekt uppnås när hela teamet blir aktivt engagerade i en gemensam förändringsprocess. Då har man tagit det första avgörande steget mot ett effektivt – Energy Management - både för individen och för organisationen. 

 

Som deltagare får du:
- Grundläggande kunskap från modern forskning inom prestationspsykologi och neurovetenskap.
- Göra din egen personliga energi-inventering och samtidigt vaska fram din egen energipotential.
- Insikt och konkreta råd vad du behöver utveckla för att optimera din energi och nå din fulla potential.
- Kunskap och förståelse för hur du skapar hållbara beteendeförändringar för att nå dina mål. 
- Förståelse för hur ni som arbetsgrupp kan skapa de bästa förutsättningarna för att bli ett effektivit team som skapar positiva och hållbara resultat.

- Insikt och förståelse om hur du som ledare kan förvalta organisationens energi.

PEAK YOUR ENERGY dagen fungerar utmärkt som:
- Kickoff
- Teambuilding
- Förändringsprocess

 

Välkommen kontakta oss så sätter vi ihop en Peak Your Energy dag utifrån era behov!
  
 

bottom of page