top of page

Konsulttjänster

Som konsult blir vi din aktiva rådgivare i specifika yrkesmässiga utmaningar. I en konsult relation ger vi dig tips och stöd med utgångspunkt från våra erfarenheter. Vår specialitet är verksamhetsutveckling, vilket även inkluderar personal- och ledningsfrågor.

 

Vi har även tillgång till ett stort nätverk av specialister vid större uppdrag såsom genomgripande förändrings- och grupp processer.

 

 

 

bottom of page