top of page

 

 

 

 

 

Goal Mapping - individ

 

Goal Mapping är ett av marknadens mest effektiva verktyg när det gäller att nå mål.

 

Goal Mapping är en unik process där du får titta på din situation idag och vart du är på väg, vilka mål som är mest lockande för dig och hur du skall uppnå dem. Ofta sätter vi mål utan att veta varför vi vill nå dem och då är det inte konstigt om motivationen saknas. Här får du möjlighet att ändra på det en gång för alla och hitta de mål som är rätt just för dig.

 

Efter utbildningen kommer du att ha bra och lättanvända verktyg för att nå dina mål. Det kan gälla dina privata mål eller mål för företaget.

 

För vem?

Privatpersoner eller företag som vill göra en förändring eller vill arbeta effektivare med målstyrning

 

Upplägg:

Kreativ workshopdag där vi varvar teori med praktiska övningar.

 

Som deltagare får du med dig:

  • Du får gå på djupet med varför du vill nå dina mål, där vi involverar både höger och vänster hjärnhalva när vi arbetar mot målen.

  • Workshopen består både av teori och praktiska övningar och bjuder på många aha- upplevelser.

  • Du får ett material som gör det möjligt att fortsätta processen på egen hand efteråt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goal Mapping Team

 

Vill ni få alla medarbetare att stäva mot samma mål? Vill ni att de skall bli motiverade och personligt engagerade i att uppnå dessa mål?

 

En utmaning i de allra flesta företag är att få alla medarbetare att förstå och känna sig delaktiga i företaget mål och visioner. Sanningen är att idag är det lätt att kopiera teknik, produktion och design mellan företag. Något som däremot är svårt att kopiera är medarbetarnas kompetens, inställning och förmåga att använda sin potential. 

 

PEAK Utbildnningar arbetar med den unika metoden Goal Mapping för att få medarbetarna att arbeta mot samma mål. Metoden innehåller vetenskaplig teori om hur hjärnan fungerar, moderna tekniker för inlärning och framgångsprinciper. Allt detta vävs samman i ett holistiskt system som tilltalar alla. 

 

 

Goal Mapping verktyget

 

Traditionella metoder för målsättningsarbete fokuserar oftast på vänster hjärnhalva, som t ex ord och upprepningar. Goal Mapping utgörs av både ord, bilder, vilket även aktiverar den vänstra hjärnhalvan.

Det är det som gör Goal Mapping så effektivt.

 

Goal Mapping är ett unikt och mångsidigt verktyg. Det kan

användas på en mängd olika sätt för att uppnå sina syften.

Över 2,5 mljoner människor ha använt sig av tekniken. 

 

Stora företag som t ex Microsoft, Dell, Siemens och British

telcom använder sig av det som strategiska verktyg för att

göra medarbetarna  delaktiva i målarbetet.  

 

Goal Mapping ingår som ett centralt verktyg i programmet - PEAK Självledarskap.

 

Längst ner på sidan kan du ladda ner Goal Mapping verktyget kostnadsfritt. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                                   

 

 

 

                                               "Find that thing that makes your heart sing and then

                                                                   find a way to work within it"

                                                                                              Brian Mayne, Goal Mapping 

 

 

                             

                           PEAK Utbildningar har licens att utbilda individer och grupper i Goal Mapping. 

 

 

 

 

 

Goal Mapping verktyget för nedladdning 
 

bottom of page