top of page

Om oss

TurnerAround Consulting utvecklar chefer, medarbetare och grupper i organisationer. VI hjälper dig att utveckla ett kraftfullt ledarskap, engagerade medarbetare och en positiv arbetsmiljö. En stor utmaning kan vara att ”lyfta blicken”, få ett helhetsperspektiv för att måla upp en framtidsbild som ger glädje och energi. Genom att utveckla det personliga ledarskapet, hos både chefer och medarbetare, skapar vi tillsammans förutsättningarna för en strategisk och gynnsam utveckling.
 

Vår utgångspunkt är att det är humankapitalet i ett företag som är den största tillgången. För att effektivt nyttja den resursen krävs en hög grad av engagemang, motivation, kreativitet och uthållighet. Vår uppgift är att hjälpa dig att skapa en framtidsvision och en arbetsmiljö där individerna både trivs och utvecklas.  Arbetet påbörjas alltid utifrån dina behov och med en tydlig målbeskrivning.


Under våren 2012 hade vi glädjen att lansera PEAK utbildningar i Sverige. Programmet sätter fokus på effektivt självledarskap och bygger på de bästa ideérna från forskning inom psykologi och näringslivet. Inom ramarna för programmet får du hjälp med att tydliggöra dina visioner och mål, ta fram en skräddarsydd plan, utveckla beteendeförändingar som leder till måluppfyllelse och hållbara resultat.

 
 
 
Steve Turner

 

Jag är utbildad vid Harvard University i beteendevetenskap - kunskap om hur människan fungerar som individ, i relation till andra och i samhället. Jag har arbetat som lärare vid Stockholms Universitet i över 25 år - med kurser i politik, nationalekonomi samt i ämnet jag brinner mest för - prestation- och positiv- psykologi.

 

Positiv psykologi bygger på vetenskaplig forskning om vad som krävs för att människan ska både må bra och prestera på topp. Forskning visar även tydligt att det finns en stor -- och outnyttad -- potential att höja både trivsel och resultat i organisationer och företag. Men denna kunskap har inte riktigt nått fram. Det är just därför vi har utvecklat PEAK Utbildningar.

 

Både individer och företag står inför stora utmaningar i dagens samhälle.  Konkurrensen hårdnar och världen snurrar allt snabbare och snabbare. Jag är helt övertygad om att vi kan klara av dessa utmaningar. Men för att lyckas är det helt avgörande att vi tar del av den nya kunskapen om hur människan fungerar som bäst och använda den i praktiken. Det ser jag som min främsta uppgift: att sprida kunskap som hjälper människor att utvecklas, trivas och må bra samt hur företag kan använda den på optimalt sätt. 

Gunilla Turner

 

Jag har arbetat som chef i över tjugo år inom detaljhandeln och den selektiva kosmetikbranschen. 

 

Mina senaste 10 år arbetade jag som Sverigechef för Parfumes Christian Dior AB (del av Moët Hennessy Louis Vuitton-gruppen) Under den perioden ökade verksamhetens omsättning från 22 till 60 miljoner kronor. 

 

Min specialistkompetens i affärslivet är verksamhetsutveckling, varumärkesbyggande, försäljning och marknadsföring.

 

Sist men inte minst ledarskapets betydelse för ett framgångsrikt företag.  Jag har bred erfarenhet och djup förståelse av grupp processer. Det psykologiska, organisatoriska och hur den affärsmässiga dynamiken påverkar en organisation.

 

Att skapa vinnande team har för mig inte bara varit en stor drivkraft utan också en betydande framgångsfaktor. Att ta vara på medarbetares potential, hjälpa andra att utvecklas har hjälpt mig själv att lyckas som chef och ledare.    

 

Under våren 2009 hade jag förmånen att vistas i USA under 6 månader. Eftersom individ och företagsutveckling ligger mig varmt om hjärtat passade jag på att ta del av den senaste forskningen inom området. Genom att delta i ett utbildnings program i ett av USAs främsta institut för idrott och organisations utveckling, skaffade jag mig nya kunskaper om hur man kan utveckla sina prestations nivåer både på individ och organisations nivå. Detta blev startskottet för PEAK Utbildingar som lanserades i Sverige under 2012.

 

Att utveckla affärsrelationer, företag och människor är för mig ett brinnande intresse. Likväl min personliga utveckling som ledare och medmänniska.

 

Ingår i Tillväxtverkets ambassadörsprogram för kvinnligt företagande

 

 

 

 

 

”Det är inte organisationen som förändras – det är människorna i organisationen som utvecklas och bär förändring och framgång framåt”

 

Välkommen att kontakta oss!

 

bottom of page