top of page
Workshop PEAK Självledarskap

Självledarskap kräver mer än bara kompetens – du måste också tro på din egen förmåga och ha modet att bevisa den. Du måste inte bara bevisa den för andra, utan också för dig själv. Trots att tvivlet ibland kommer och att engagemanget då och då vacklar har en person som leder sig själv både förmågan och målmedvetenheten som krävs för att komma över sina hinder. Resultatet blir en god självbild, ett ökat självförtroende, bättre prestationer och högre livskvalitet.

 

PEAK utbildningar ger dig kunskap och en verktygslåda som visar hur du kan utveckla ditt självledarskap - och därmed förverkliga dina mål. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan. För att uppnå våra mål och prestera optimalt krävs energi. Det är därför viktigt att vi utvecklar våra ”muskler” i fyra områden: Kroppen, Tanken, Känslan, och Själen.

 

PEAK utbildningars workshop sätter fokus på din riktning och förmågan att förvalta din energi för att nå dina mål. Workshopen fungerar utmärkt som enskild modul men kan också bli det första steget i ett långsiktigt förändringsarbete. Du får en konkret struktur och ett material med dig som gör det möjligt att på egen hand fortsätta arbeta med de verktygen du har lärt dig.  

 

I fyra block varvar vi föreläsning, egen reflektion och diskussion med eget arbete.

Vi går igenom energimodellens fyra dimensioner och gör tillsammans kopplingar till din livssituation.

 

Som deltagare i workshopen får du:

 

  • Grundläggande kunskap från modern forskning inom prestationspsykologi.

  • Göra en egen personlig energi-inventering. Samtidigt vaskar du fram din egen energipotential.

  • Baskunskaper om hur du kan använda “PEAK modellen” som ett redskap att förverkliga dina mål och din potential. 

  • Ökad kunskap om hur du kan använda nya metoder för att - uppnå gott självledarskap och din egen PEAK i livet.

 

Denna efterfrågade workshop vänder sig till dig som behöver fungerande verktyg och metoder för att åstadkomma nya resultat i livet – på arbetet och i privata livet.

 

Vänligen kontakta oss för mer information!

 

bottom of page