top of page
 
 
Välkommen till PEAK utbildningar
 

Vi lever idag i en spännande värld där möjligheterna är i det närmaste obegränsade. Samtidigt ökar tempot, konkurrensen hårdnar och dom som inte hänger med slås ut allt snabbare. 

 

Vår utgångspunkt

Som många  andra har vi haft en karriär med mycket energi och höga ambitioner. Vi satsade mycket tid på att nå målen. Men efter en del år var det precis som om glädjen och energin försvann. Allt kändes bara som ett långt maratonlopp som aldrig tog slut. Vi har levererat goda resultat men till ett högt pris, då vi under resans gång urholkade oss själva på kraft, energi och prestationsförmåga.

 

 

Vår upplevelse

Vårt budskap om självledarskap baseras på egna upplevelser och kunskap från modern forskning inom prestationspsykologi och neurovetenskap. Vi har insett att lösningen varken är att kämpa hårdare eller att försöka styra tiden eller vår omgivning. Tiden går ändå och omgivningen är bortom vår kontroll. Däremot har vi sett kraften i att utveckla oss själva och vårt självledarskap. När vi blir medvetna om oss själva, tar ansvar och gör vårt bästa vi kan på ett långsiktigt och hållbart sätt, då kommer glädje, energi och resultaten. 

 

 

Vår övertygelse

Vi vet att människor med gott självledarskap kliver upp på morgonen med mål och riktning. Människor som går till arbetet och skapar resultat och gör skillnad. Människor som utvecklas och bidrar med sina prestationer. Människor som gör det lilla extra och är en del av en framgångsrik organisation. Med andra ord - människor som är medvetna om sig själva och har hittat nyckeln till sin egen energi. Vi inom PEAK Utbildningar tror på att utveckla människors medfödda potential, styrkor och förmågor att leda sig själva, för att lyckas med sina mål. På jobbet - och i livet.

 

 

Vad är självledarskap?

Självledarskap handlar om hur du kan leda dig själv dit du vill. Därefter kan du ge effekt åt andra personer och din omgivning - som ringar på vattnet. Det första steget är att förstå vilka prioriterade värderingar du har; vad du själv tycker är viktigast. Utifrån dina värderingar kan du sedan skapa energifyllda visioner som ger tyngd och passion i ditt självledarskap. Slutligen handlar självledarskap om att genomföra förändringar för att leva mer enligt dina värderingar och visioner.

 

 

PEAK - Effektivt självledarskap

PEAK självledarskap är ett tidsenligt utvecklingsprogram i effektivt självledarskap. Vi kombinerar modern forskning från prestationpsykologi och neurovetenskap med praktiska modeller som bygger på lång erfarenhet från näringslivet. Du väljer dina mål - PEAK modellen hjälper dig att nå hela vägen fram.

 

 

PEAK modellen för att nå dina mål

PEAK modellen bygger på en helhetssyn på människan. Skall vi lyckas med våra mål gäller det att ha balans i alla delar av livet. Det gör vi med hjälp av kunskap och systematisk träning som utökar våra energi reserver. För att nå vår fulla potential måste vi lära oss att träna på ett optimalt sätt - precis som en elit idrottare. Det som krävs är att vi bygger upp våra ”muskler” i fyra dimensioner: fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga. När vi lärt oss träna våra "muskler" i alla fyra områden samt hittat balansen mellan aktivitet och vila - då växer vår energi och vi får bränslet som kan hjälpa oss att nå våra mål.

 

Våra inspirationskällor

PEAK modellen bygger på vetenskaplig forskning inom framförallt prestationspsykologi och och neurovetenskap. Under de senaste 30 åren har världens främsta psykologer ifrågasatt, modifierat och berikat våra uppfattningar om människan och den mänskliga naturen. Bland våra viktigaste inspirationskällor/ kunskapskällor är:

 

Mihaly Csikzentmihalyi har bevisat i hans klassiska bok, Flow, att människor presterar bäst, och mår bäst, när motivationen kommer inifrån och när individen får en möjlighet att ständigt utveckla sina förmågor.

 

Martin Selegman, en nyckelfigur inom kognitiv och positiv psykologi - har tydligt visat hur vi kan i hög grad välja hur vi uppfattar och värderar verkligheten. Hans recept för "realisistisk optimism" lägger grunden för positiv personlig utveckling och ökad välbefinnande.

 

Daniel Kahneman - Nobelpristagare i ekonomi - utmanar våra föreställningar om rationalitet och mänsklig beslutsfattande.  I hans magnum opus  "Thinking, Fast and Slow" visar Kahneman att System 2, den rationella hjärnan, har svårt att hävda sig mot det supersnabba System , "reptil hjärnan". Oftast finns det ett bra samarbete mellan System 1 och System 2. Men det är viktigt att förstå vad som händer när konflikter uppstår.

 

PEAK Utbildningar fungerar som länken mellan forskningsvärlden och vardagen. Vi förankrar oss i vetenskap och förmedlar de viktigaste lärdomerna till dig på ett spännande och lättbegripligt sätt.

 

Läs mer om de fyra byggstenarna.

 

 

"Vi hjälper människor att utveckla sitt självledarskap"

bottom of page