top of page
De fyra byggstenarna för optimal kraft och energi

 

Det fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga delarna hos oss själva behöver vara i balans för att vi skall utveckla ett effektivt självledarskap. Om vi dessutom lär oss att leva som ”sprinters” och inte som ”maratonlöpare” kommer vi att må som bäst. Vi mår bra av aktivitet men vila är alltid lika viktigt.

Fysisk energi

 

Vår fysiska kropp är vårt tempel.  En frisk och sund kropp är grunden till allt och en förutsättning för att vi skall må bra och ha förmågan att prestera. Det gäller både kost, motion, avkoppling och sömn.

Känslomässig energi

 

Kvaliteten på våra liv bestäms av våra känslor. Vi styrs av våra grundläggande mänskliga behov och hindras av våra rädslor. Våra främsta behov kan sammanfattas: trygghet, bekräftelse och gemenskap. När våra behov blir uppfyllda kan vi växa som individer. Genom medvetenhet och kunskap om hur vi mår påverkar vi hur vi presterar.

Mental energi

 

Förmågan att fokusera på en uppgift trots ständig överstimulans. Det finns två kritiska faktorer som distraherar vår uppmärksamhet, dels den yttre men även den inre påverkan. Den yttre handlar om allt som pågår omkring oss, utanför oss själva. Den inre handlar om den ständiga inre dialogen vi har med oss själva i form av tankar, idéer och värderingar.  Om vi tränar oss att fokusera på en sak i taget istället för att göra flera saker samtidigt ökar inte bara vår produktivitet utan också närvaro och kreativitet.

Själslig energi

 

Den kraftfulla energin vi får när vi lever i enlighet med våra djupaste värderingar och vår passion för saker och ting. Vi upplever meningsfullhet som störst när vi är i kontakt med våra positiva känslor. När vi har en riktning och är klara över vårt "varför". Den mest kraftfulla och omfattande källan av meningsfullhet är när vi tjänar ett syfte som går bortom vårt egenvärde. Att göra gott för andra får oss att komma i kontakt med oss själva på ett djupare plan som i sin tur skapar meningsfullhet och njutning i våra liv.

PEAK modellen visar vägen till effektivt självledarskap genom ett aktivt förändringsarbete i alla fyra dimensionerna.

 

Vårt syfte med PEAK utbildningar är att förmedla vetenskapliga metoder som du kan lära dig att omsätta i verkliga livet. Med ökad kunskap samt med stöd av våra verktyg och processer kan du utveckla ditt självledarskap och nå din egen PEAK i livet.

PEAK – de fyra byggstenarna för optimal energi

 

 

Fysisk energi – KROPPEN

Grunden som allt annat bygger på

Känslomässig energi – KÄNSLAN

Kunskapen om hur vi mår påverkar hur vi presterar

Mental energi – TANKEN

Förmågan att fokusera trots ständig överstimulans

Själslig energi – MENING

Den kraftfulla energin vi får när vi lever i enlighet med våra djupaste värderingar

 

bottom of page