top of page

PEAK föreläsningar

Är du intresserad av en underhållande föreläsning som bygger på nyttig kunskap?  Välkommen att kontakta oss för att boka en inspirationsföreläsning till ditt företag!

 

Hjärngympa - "Train your brain" för hållbara beteendeförändringar

 

Har du någon gång misslyckats med ett nyårslöfte? Du är inte ensam. Faktum är att mer än 85 % av dem som vågar satsa på en beteendeförändring ger upp inom en månad. Visst kan det kännas tröstlöst. Men ny forskning visar att svårigheten att effektivt leda dig själv inte beror på dålig karaktär utan på felaktiga strategier. Med bättre kunskap om hjärnan – och neuroplasticity – kan du lära det konsten att skapa ”nya banor för nya vanor”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life is a Marshmallow Challenge - Om långsiktiga mål och kortsiktiga frestelser

 

Vår förmåga att tänka – och agera – långsiktigt är helt avgörande för framgång både på arbetet och i livet. Men även när vi vet vad vi ska göra för att lyckas är det lätt att tappa fokus och falla för kortsiktiga frestelser. Tänk, hur lätt är det inte att falla för onyttigheter när man vill så gärna gå ner i vikt! Föreläsningen bygger på ny forskning om hjärnan och ger både spännande insikter och praktiska tips om hur du kan stå emot frestelser och lyckas bättre med dina mål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blir vi dumma av våra smartphones? Hur modern teknologi påverkar våra hjärnor och vårt beteende.

 

En typisk svensk kollar sin telefon över 100 gånger per dag. Visst är det fantastiskt att ha tillgång till obegränsad information, non-stop underhållning och alla sina riktiga och virtuella ”vänner” 24/7? Men finns det en baksida? Hur påverkas vi – inte minst våra barn – av en förtrollande teknologi som inte fanns för 10 år sedan men som numera finns överallt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 vägar till ökad lycka          

                 

Tänk om det fanns en effektiv metod att bli både lyckligare och mer framgångsrik. Tänk att det finns just det! Välkommen till en inspirerande introduktion till ”The Psychology of Happiness”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ur Balans till i Balans -  Små steg mot ett mer harmoniskt liv

 

Känns det ibland att du inte hinner med allt du vill? Du är inte ensam. En känsla av tidsbrist -- och obalans i livet -- har blivit vår tids folksjukdom. Men det finns hopp! Ny forskning visar varför det kan kännas så svårt att hänga med -- både privat och på jobbet. Men den visar också hur du kan återskapa balans med hjälp av små men kraftfulla steg.

 

 

Effektiv Stresshantering - en strategisk fråga

 

Stress i lagom doser är nyttig för både prestation och välbefinnande. Men när stress blir för hög — eller kronisk - sänker den både hälsan och resultat. De externa stresskällorna kommer att öka framöver och är utanför vår kontroll. Det vi kan påverka är vårt sätt att hantera stress. Föreläsning visar hur vi kan “train the brain” för minskad stress, högre produktivitet, och bättre resultat.

 

 

 

Produktivitet NU! 7 effektiva tips för mer framgång med mindre stress.

 

Kronisk tidsbrist är vår tids nya folksjukdom. Det finns så mycket som man skulle vilja göra – och minst lika mycket som man ”måste” göra – att tiden räcker inte till. Det kan lätt skapa ett tillstånd av ständig stress. Den enda praktiska lösningen är att höja din personliga produktivitet – så att du lyckas uppnå de mål som är viktigast för dig. Föreläsningen ger både kunskap och praktiska tips om hur en satsning på små förändringar kan skapa stora resultat.

 

 

Give and Take - Why Nice Guys -- and Nice Teams - Finish First

 

Många  människor tror att generositet ska gälla när det gäller privatlivet, men att man "måste agera själviskt" när det gäller business.  Ny forskning visar att det är faktiskt tvärtom.  Människor som agerar generöst -- så kallade "givers" -- skapar både större nätverk och tillit.  Det skapar förutsättningar för mer effektivt samarbete och bättre resultat  -- för både individen och gruppen.  "Snällhet,"  med andra ord, kan bli en kraftfull framgångsfaktor.

 

 

Energi för livet - konsten att optimera din energi

 

Föreläsningen ger en grundläggande kunskap från forskning inom prestations psykologi och neurovetenskap samt konkreta idéer, tips och exempel på vad du kan göra för att hämta energi och öka kraften i vardagen. Här får du möjlighet att bekanta dig med teorierna och “verktygslådan” som ligger till grund för konceptet – PEAK utbildningar.

 

Teknostress och hjärnan


Modern teknologi skapar ramarna för våra liv både privat och på arbetet. Smartphones och paddor ger oss
tillgång till kraftfulla datorer dygnet runt – och garanterar ständig uppkoppling mot omvärlden. I teori skapas
förutsättningar för ökad produktivitet och prestation. I verklighet brottas allt fler med ökad stress och svårigheter med att behålla fokus och koncentration. Boven heter ”multitasking”. Den mänskliga hjärnan är oerhört kraftfull men är inte designad för en värld av non-stop stimuli och distraktioner. I en gränslös värld måste vi själva lära oss att dra våra egna gränser.

 

 

The brain for business


Kunskapen om hur hjärnan fungerar har fullständigt exploderat det senaste decenniet. Modern forskning
inom neurovetenskap och psykologi har vänt upp och ner på våra föreställningar om det mänskliga beteendet.


Dessvärre har kunskapen inte riktigt nått fram – varken till individer eller till organisationer. Därför sitter vi fast
med föråldrade och felaktiga teorier om motivation, engagemang och prestation. I slutändan – brist på
kunskap skapar onödiga kostnader! Konsekvensen blir kronisk stress, ineffektiva organisationer, bristande
engagemang och sämre resultat.

 

 

 

 

 

bottom of page