TurnerAround

 

 

TurnerAround Consulting utvecklar chefer, medarbetare och grupper i organisationer. VI hjälper dig att utveckla ett kraftfullt ledarskap, engagerade medarbetare och en positiv arbetsmiljö. En stor utmaning kan vara att ”lyfta blicken”, få ett helhetsperspektiv för att måla upp en framtidsbild som ger glädje och energi. Genom att utveckla det personliga ledarskapet, hos både chefer och medarbetare, skapar vi tillsammans förutsättningarna för en strategisk och gynnsam utveckling.

 

Vår utgångspunkt är att det är humankapitalet i ett företag som är den största tillgången. För att effektivt nyttja den resursen krävs en hög grad av engagemang, motivation, kreativitet och uthållighet. Vår uppgift är att hjälpa dig att skapa en framtidsvision och en arbetsmiljö där individerna både trivs och utvecklas.  Arbetet påbörjas alltid utifrån dina behov och med en tydlig målbeskrivning.

 

Under våren 2012 hade vi glädjen att lansera PEAK utbildningar i Sverige. Programmet bygger på de bästa ideérna från forskning inom psykologi och näringslivet. Inom ramarna för programmet får du hjälp med att tydliggöra dina visioner och mål, ta fram en skräddarsydd plan som leder till bestående förändringar och hållbara resultat.

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic