Tänker du snabbt, eller tänker du långsamt?


Datum: 13/9 Tid: 18.30 - 20.30

Plats: Freys Hotell Lilla Rådmannen. Rådmansgatan - STOCKHOLM

Pris: 295:

-Maila din anmälan till: gunilla@turneraround.se


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic