De fyra byggstenarna för optimal kraft och energi

Det fysiska, känslomässiga, mentala och själsliga delarna hos oss själva behöver vara i balans för att vi skall må bra och prestera som bäst. Om vi dessutom lär oss att leva som en ”sprinter” och inte som en ”maratonlöpare” kommer vi att må som bäst. Vi mår bra av aktivitet men vila är alltid lika viktig.

Fysiska:

Vår fysiska kropp är vårt tempel. En frisk och sund kropp är grunden till allt och en förutsättning till att vi skall må bra och ha förmågan att prestera. Det gäller både kost, motion, avkoppling och sömn.

Känslomässiga:

Kvaliteten på våra liv bestäms av våra känslor . Vi styrs av våra grundläggande mänskliga behov och – hindras av våra rädslor. Våra främsta behov kan sammanfattas: trygghet, bekräftelse och gemenskap. När våra behov blir uppfyllda kan vi växa som individer. Genom medvetenhet och kunskap om hur vi mår påverkar vi hur vi presterar.

Mentala:

Förmågan att fokusera oss på en uppgift trots ständig överstimulans. Det finns två kritiska faktorer som distraherar vår uppmärksamhet – dels den yttre men även den inre påverkan. Den yttre handlar om allt som pågår omkring oss, utanför oss själva. Den inre handlar om den ständiga inre dialogen vi har med oss själva i form av tankar, idéer och värderingar. Om vi tränar oss att fokusera på en sak i taget istället för att göra flera saker samtidigt ökar inte bara vår produktivitet utan också närvaro och kreativitet.

Själsliga:

Den kraftfulla energin vi får när vi lever i enlighet med våra djupaste värderingar och vår passion för saker och ting. Vi upplever meningsfullhet som störst när vi är i kontakt med våra positiva känslor. Den mest kraftfulla och omfattande källan av meningsfullhet är när vi tjänar ett syfte som går bortom vårt egenvärde. Att göra gott för andra får oss att komma i kontakt med oss själva på ett djupare plan som i sin tur skapar meningsfullhet och njutning i våra liv.


Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Classic
  • YouTube Classic